Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie "Zgoda"

  Członek Regionalnego Związku Stowarzyseń Abstynenckich Województwa Śląskiego

                                 

                                      

 RSA ,,Zgoda" jest jednym z nielicznych stowarzyszeń na terenie Rybnika, propagującym szeroko pojętą abstynencję we wszystkich
kręgach społecznych. Jest to bardzo ważna działalność mająca na celu   przede wszystkim zapobieganie używania
alkoholu w kręgach społeczności lokalnej szczególnie przez dzieci i młodzież.

 

 

              CO,   GDZIE,   KIEDY?   patrz  INFORMATOR !!!

    

 Jako że wśród członków stowarzyszenia są między innymi osoby uzależnione i współuzależnione, którym problemy uzależnień nie są obce.
Wiemy jak zapobiegać i pomagać. Znamy te problemy nie tylko teoretycznie, ale sami ich doświadczyliśmy, co ma ogromne znaczenie.
Znamy też i mamy kontakty z wykwalifikowanymi specjalistami, którzy fachowo udzielają wsparcia. Bez nich profilaktyka jest niemożliwa.
Działania które proponujemy pomagają ludziom uzależnionym zrozumieć swój problem, znaleźć często utracone przez chorobę cele w życiu.
Pozwalają im poczuć, że nie są pozostawieni samym sobie i ich los nie jest innym obojętny. Przede wszystkim też sami nawzajem uczymy
się wspierać i pomagać sobie. Działania, które jako stowarzyszenie podejmujemy mają charakter leczenia i przywracania do życia społecznego.
Proponujemy także różne formy spędzania wolnego czasu na trzeźwo, co dla osób wyrwanych z uzależnienia i dla ich rodzin niejednokrotnie jest
bardzo trudne, a zarazem niezbędne w procesie powrotu do zdrowia. Ze swoimi działaniami chcemy dotrzeć wszędzie tam , gdzie jest to potrzebne.
Jednym z najwazniejszych celów, jakie sobie stawiamy jest również dotarcie do osób, które najboleśniej odczuwają skutki alkoholizmu i narkomanii.
To jest do rodzin, w których istnieje problem uzależnienia. Chodzi o współmałżonków oraz o dzieci osób uzależnionych. Takie rodziny często są przez
społeczeństwo izolowane. Dzieci mogą sprawiać kłopoty wychowawcze. Staramy się pomóc im zrozumieć chorobę ich bliskich, przełamac
wstyd, pomagamy wyjść ,, z ukrycia". Wszyscy na nowo uczymy się nabierać do siebie nawzajem zaufania, razem rozmawiać, razem spędzać wolny
czas, razem sie bawić. Dlatego ważna jest integracja całego środowiska, poprzez te działania, które proponujemy.

Celami które chcemy osiągnąć są:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Propagowanie szeroko pojętej abstynencji we wszystkoch kręgach społecznych.  
2. Dostarczanie wiedzy na temat wyjścia z uzależnienia oraz wiedzy na temat zachowań prospołecznych osobom uzależnionym, członkom ich
rodzin i wszystkim zainteresowanym.
3. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom uzależnionym od alkoholu oraz innych środków uzależniających.
4. Promowanie spędzania wolnego czasu bez alkoholu i innych środków uzależniających poprzez organizowanie imprez kulturalnych oraz rekreacyjnych
(wycieczki rowerowe, autokarowe, biesiady, imprezy   sportowe) a także prowadzenie działalności klubowej w lokalu stowarzyszenia. Integracja ludzi
uzależnionych, członków ich rodzin i wszystkich chętnych do spędzania czasu w takiej formie.
5. Stworzenie możliwości skorzystania z wykładów specjalistów, dostępu do literatury, czasopism, materiałów audio - video i informacji telefonicznej
o sposobie postępowania w sprawach problemów alkoholowych - dostepnośc w Klubie ,,Zgoda".                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

    Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto przyjmuje zasadę całkowitej abstynencji od alkoholu
                                           oraz zobowiązuje się przyczyniać do społecznej akceptacji tej zasady.

 

 

 

  Działalność RSA wspierana przez UM Rybnik