Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie "ZGODA"

CZŁONEK REGIONALNEGO ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

RSA „Zgoda” jest jednym z nielicznych stowarzyszeń na terenie Rybnika, propagującym szeroko pojętą abstynencję we wszystkich kręgach społecznych. Jest to bardzo ważna działalność mająca na celu przede wszystkim zapobieganie używania alkoholu w kręgach społeczności lokalnej, szczególnie przez dzieci i młodzież. Jako że wśród członków stowarzyszenia są między innymi osoby uzależnione i współuzależnione, którym problemy uzależnień nie są obce, wiemy jak zapobiegać i pomagać. Znamy te problemy nie tylko teoretycznie, ale sami ich doświadczyliśmy, co ma ogromne znaczenie. Znamy też i mamy kontakty z wykwalifikowanymi specjalistami, którzy fachowo udzielają wsparcia. Bez nich profilaktyka jest niemożliwa.

 

Masz problem z alkoholem lub innymi uzależnieniami?
W Twojej Rodzinie istnieje taki problem?
Szukasz wsparcia? Chcesz miło spędzić czas? Chcesz poznać nowych ludzi?

 

 

PRZYJDŹ  DO NAS !!!

                                    SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!

 

 

Działania, które proponujemy pomagają ludziom uzależnionym zrozumieć swój problem, znaleźć często utracone przez chorobę cele w życiu, pozwalają im poczuć, że nie są pozostawieni samym sobie i ich los nie jest innym obojętny. Przede wszystkim też sami nawzajem uczymy się wspierać i pomagać sobie nawzajem. Działania, które jako stowarzyszenie zamierzamy podejmować mają charakter leczenia i przywracania do życia społecznego. Jest to powolny i skomplikowany proces.

   AKTUALNOŚCI !      Co?  Gdzie?  Kiedy? - ►                                                                   patrz Informator !!!!

 

Ze swoimi działaniami chcemy dotrzeć wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Jednym z najważniejszych celów, jakie sobie stawiamy jest również dotarcie do osób, które najboleśniej odczuwają skutki alkoholizmu i narkomanii, to jest do rodzin, w których istnieje problem uzależnienia. Chodzi o współmałżonków oraz o dzieci osób uzależnionych. Takie rodziny często są przez społeczeństwo izolowane. Dzieci mogą sprawiać kłopoty wychowawcze, bo czują się skrzywdzone. Staramy się pomóc im zrozumieć chorobę ich bliskich, przełamać wstyd, pomagamy wyjść „z ukrycia”. Wszyscy na nowo uczymy się nabierać do siebie nawzajem zaufania, razem rozmawiać, razem spędzać wolny czas, razem się bawić. Dlatego ważna jest integracja całego środowiska, poprzez te działania, które proponujemy.
Celami, które chcemy osiągnąć dzięki realizacji tego projektu są:
 
1.     Propagowanie szeroko pojętej abstynencji we wszystkich kręgach społecznych.
2.     Dostarczanie wiedzy na temat wyjścia z uzależnień oraz wiedzy na temat zachowań prospołecznych osobom uzależnionym, członkom ich rodzin i wszystkim zainteresowanym.
3.     Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom uzależnionym od alkoholu oraz innych środków uzależniających.
4.     Organizowanie imprez kulturalnych oraz rekreacyjnych promujących spędzanie wolnego czasu bez alkoholu, innych środków uzależniających (wycieczki rowerowe, autokarowe, biesiady, imprezy sportowe, wg działalności klubowej). Imprezy te mają za zadanie integrację ludzi uzależnionych, członków ich rodzin i wszystkich chętnych do spędzania czasu w takiej formie.
5.     Wykłady specjalistów, literatura, czasopisma, materiały audio-video i informacje telefoniczne o sposobie postępowania w sprawach problemów alkoholowych – dostępność w Klubie „Zgoda”.

6.     Propagowanie zdrowego, wolnego od alkoholu trybu życia wśród młodzieży.

7.  Możliwość uzyskania dyskretnej pomocy terapeutycznej przez osoby, które pragną coś zrobić ze swoim lub kogoś bliskiego uzależnieniem.

 

rzska.pl/

 

 

 

 

 Działalność RSA "ZGODA" jest dotowana przez Urząd Miasta Rybnik